SZERMIERKA DLA PRZEDSZKOLI

Zajęcia skierowane są do najmłodszych adeptów szermierki w wieku przedszkolnym w ramach zajęć dodatkowych. Naszym głównym celem jest rozwijanie wyobraźni oraz podstawowych zdolności motorycznych stwarzając odpowiednie fundamenty do prawidłowego rozwoju organizmu. Skupiamy się głównie na zabawach, w które wplecione są podstawy techniczne szermierki. Poprzez znakomite wyposażenie sprzętowe, dostosowane do danej grupy wiekowej, umożliwiamy uczestnikom podjęcie pierwszej próby walki szermierczej.


Jakie realne korzyści płyną z tych zajęć dla dziecka?
▶ kształtowanie samodzielności, empatii oraz umiejętności prospołecznych 
▶ kształtowanie osobowości: dążenie do celu, systematyczność, dokładność i precyzja podczas wykonywanych ćwiczeń, umiejętność podejmowania decyzji 
▶ nabywanie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji i szybkości reakcji 
▶ kształtowanie cech motorycznych, służących do prawidłowego rozwoju dziecka (szybkość, gibkość, wytrzymałość, siła, koordynacja, równowaga, orientacja przestrzenna, rytmizacja ruchów z uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych) 
▶ wyrażanie emocji podczas walk szermierczych 
▶ spożytkowanie energii poprzez zajęcia ruchowe 
▶ dostarczenie wiedzy, przeżyć, doświadczeń poprzez kontakt ze światem sportu