SZERMIERKA DLA FIRM

Jesteśmy pierwszą na Śląsku firmą, która oferuje zajęcia rekreacyjno-sportowe dla prestiżowych firm działających na terenie Polski. Zgodnie z zachodnimi trendami pragniemy zaprezentować Państwu ofertę zajęć szermierczych. Naszą główną dewizę opieramy na zasadach team-building. Szermierka, jako sztuka władania białą bronią, od wielu wieków skierowana jest w głównej mierze do elit i inteligencji. Jest mocnym źródłem adrenaliny i energii. Poprzez rywalizację na planszy szermierka pomaga odkryć silne cechy charakteru, a także podtrzymywać i rozwijać już te poznane. Wspólne treningi z białą bronią pozwolą na integrację grupy oraz świetną zabawę w gronie współpracującego zespołu. Tak samo jak praca zawodowa, walka szermiercza wymaga wysokiej ambicji, wytrzymałości oraz skrupulatnego dążenia do celu. Silna osobowość, umiejętność współpracy i prawidłowej dedukcji oraz osiąganie sukcesu to cechy wspólne przedsiębiorców i szermierzy, dlatego też łączymy czynny odpoczynek z rozwojem najsilniejszych cech charakteru niezbędnych do efektywnego działania w biznesie.