GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w wieku przedszkolnym jest fundamentem, na którym bazuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka dorosłego. Dziecko po 3 roku życia narażone jest na wiele negatywnych czynników sprzyjających rozwojowi wad postawy w szerokim ujęciu. W tym wieku następuje okres progresywnego rozwoju, jest to tzw. złoty okres motoryczności, co wiąże się m.in. z nasileniem procesów mineralizacji kości, zwiększeniem zapotrzebowania ruchowego i szybkim opanowaniem nowych umiejętności i sprawności. Organizm dziecka jest podatny na pozytywne zmiany funkcjonalne, dlatego też w wieku przedszkolnym niezwykle istotne jest wyrabianie prawidłowych nawyków postawy i korekcja wad już zaistniałych.

Nasze zajęcia opieramy na tradycyjnych metodach gimnastyki korekcyjnej (ćwiczenia rozciągające, oddechowe, stabilizujące) oraz nowoczesnych koncepcjach oceny jakościowej wzorców ruchowych. Wszystkie ćwiczenia mają charakter gier i zabaw, dostosowanych do wieku uczestników.

Naszą domeną jest: zdrowipoprzezabawę.